Neviditelná realita

Bohuslav Wojnar

23.08.2020

Audio záznam: stáhni

Proč je na světě zlo? Odkud se vzalo? Proč jsou dějiny světa tak násilné, když Bůh je láska a jeho záměry jsou dobré?

Toto kázání, které bylo součástí živého vysílání z Křesťanského centra, se zabývá odpověďmi na tyto otázky, které  nacházíme na stránkách hebrejských Písem i Nového zákona.