Očekávající potěšení Izraele

Bohuslav Wojnar

27.11.2022

Lukáš 2,25-32

Mnozí lidé mají tak jasno v tom, jak vypadá probuzení a Boží zázračné působení, že když pak Bůh začne skutečně jednat, ale jinak než naše šablonovité představy o zázracích, probuzení, o projevech Boží moci, jde to všechno mimo naše radary, dokonce někdy máme pocit, že to jeho jednání je méně "duchovní" než to, co si pod duchovnem přestavujeme.

Simeon takový nebyl. Byl to velmi otevřený zbožný člověk, který očekával Boží potěšení Izraele, ale zároveň si netvořil nějaké představy o tom, jak se to musí stát. Také nepodléhal ani jedné silné názorové skupině, kterých bylo tehdy v Izraeli několik. Království Boží, které přinesl Ježíš totiž nebylo návratem k jakémusi dávnému zlatému věku. Bylo to něco nového, co se Bůh rozhodl činit. A Simeon byl schopen tento impulz Ducha svatého přijmout.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube