Podívejte se, Boží beránek!

Bohuslav Wojnar

17.03.2024

Jan 1,29; Exodus 12,1-8

Kdo byl zkoumán? Člověk nebo beránek?
Beránek. Naštěstí! Pokud by to byl člověk, nikdo by neprošel. U lidi možná, ale u Boha nikdo. Jsme příliš poznamenáni zkažeností tohoto světa. I přes veškerou dobrou snahu. Každá rodina musela najít co nejlepšího beránka. Byl to beránek, kdo byl po 4 dny pozorován, teprve pak byl zabit a stal se pesachovou hostinou pro tu rodinu. Dokonalost se nečekala od toho člověka, ani od jeho rodiny, ale od toho beránka. To zaměření, ta koncentrace pozornosti, ten soustředěný pohled, má být na Beránku - ne na morální dokonalosti toho kterého člověka. To nám má hodně co říct, a o tom je to kázání.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube