Pohleď na mé ruce

Bohuslav Wojnar

13.03.2022

V době, kdy byl Pán Ježíš na zemi, lidé mohli vidět jeho skutky, které představovaly jeho ruce. Ale je jedná věc, kterou si často neuvědomujeme! Blížil se čas, kdy Pán Ježíš i jeho ruce šly do nebe, na nebeský trůn. Už zde neměly být.
Ale zde je ta důležitá pointa: Jeho pozemské ruce jako vyjádření Těla Kristova jsou stále zde na zemi. Jsou to Tvé a mé ruce.

---------------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube