Přichází k tobě tvůj Král

Bohuslav Wojnar

10.04.2022

Ježíš na oslíku při svém inauguračním vjezdu do Jeruzaléma nám představuje Boha, který ví, co to znamená být pokorný. Ví, co to znamená být zranitelný. Je to Bůh plačící nad svým městem. Je to Bůh, který přichází, aby se nechal ponížit, oplívat a zabít pro ty, kteří se mu v pýše postavili.
Známe Boha skutečně takového, jak nám ho vylíčil Ježíš? Nebo si vytváříme svou vlastní verzi Boha? Jak by se tento pokorný a ponížený Král cítil v našem sobeckém a pyšném životě?

 --------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube