Ten, který sestoupil z nebe

Bohuslav Wojnar

20.11.2022

Jan 3,1-21 Ježíš a Nikodém

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube