To je mé evangelium - Slavnost vzkříšení

Bohuslav Wojnar

16.04.2017

Audio záznam: stáhni

To je mé evangelium - Slavnost vzkříšení 2 Timoteovi 2:8Velikonoce a evangelium, to jsou téměř neoddělitelné pojmy. Ale... co to je evangelium? Víme to? Měli bychom. Tak právě o tom je toto kázání.
Bohuslav Wojnar#Velikonoce 2017
Video: https://youtu.be/_39cpweRSPg
Audio: www.kctesin.cz/download/kazani/17-04-16_Evangelium.mp3