V hliněných nádobách

Bohuslav Wojnar

22.12.2019

Audio záznam: stáhni

Co znamená ona příslovečná hliněná nádoba? A co je tím pokladem, který v ní máme? Řeknete Ježíš. Ale co to znamená prakticky?
A jak máme rozumět tomu zvláštnímu paradoxu, když Apoštol Pavel mluví, že v něm působí smrt, kdežto v lidech, ke kterým mluvil, naopak život?
O tom všem bude poslední díl série Život formovaný křížem.

Srdečně zveme.