V tomtéž smýšlení, v tomtéž úsudku

Bohuslav Wojnar

22.01.2017

Audio záznam: stáhni

V tomtéž smýšlení, v tomtéž úsudku
1 Korintským 1:4-17

kazatel: Bohuslav Wojnar

audio: www.kctesin.cz/download/kazani/17-01-22_V_tomtez_smysleni.mp3 

video: https://youtu.be/9WdIcmWf_WI 

DALŠÍ KÁZÁNÍ SÉRIE Postní čas