Ve jménu Ježíše!

Bohuslav Wojnar

03.07.2022

Janovo evangelium 15,7-8

Největší povzbuzení k modlitbě není sofistikovaný modlitební program, výzdoba, název aktivity a zvláštní učení či úkony, o které se modlitební aktivita opírá. Největším povzbuzením je uvědomění si, že Bůh odpovídá na modlitby. Zodpovězené modlitby jsou totiž jedním z potvrzení toho, že jsme v Mesiáši, že v něm zůstáváme.

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

DALŠÍ KÁZÁNÍ SÉRIE Zůstaňte ve mně a já ve vás