Veškeré Písmo... křesťan a Tóra

Jiří Hedánek

27.10.2019

Audio záznam: stáhni

Jiří Hedánek je překladatel starozákonních knih Bible a křesťanské literatury a spisovatel. V 70. letech prošel "podzemním" katolickým seminářem v tzv. Umlčené církvi. Na Filosofické fakultě UK později absolvoval obory lingvistika-fonetika a překladatelství-tlumočnictví. Tamtéž studoval hebrejštinu, na Husově teologické fakultě pak aramejštinu. Je členem Evangelické církve metodistické.