Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila

Bohuslav Wojnar

23.07.2023

Lukáš 17,11-19

  • Přistupujeme k osobě? Nebo uplatňujeme principy?
  • Věta "tvoje víra tě zachránila" musí znamenat něco jiného než to, že budeme používat tzv. přivlastňovací víru, kterou si budeme z onoho pomyslného nebeského bankovního konta brát to, co uznáme za vhodné a potřebné. My si vírou nic nepřivlastňujeme. Vírou odpovídáme na Boží iniciativu. Víra je projev poslušnosti Boží iniciativě. Můžeme proto mluvit o víře přijímající a ne přivlastňovací.
  • Přijímající víra jedná, protože důvěřuje Božímu oslovení, Božímu impulzu, jeho iniciativě, což v důsledku způsobuje vděčnost.
  • Přivlastňovací víra jedná nárokově (já na to mám právo) a bere si to jako něco, co mi právem patří. K vděčnosti to nevede.

Pokračování tohoto kázání bylo 8.10.2023 pod názvem Máme prvotiny Ducha.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

DALŠÍ KÁZÁNÍ SÉRIE Prvotiny Ducha