Zůstaňte... v Duchu Ježíše

Bohuslav Wojnar

14.08.2022

Janovo evangelium 20,20-22

Ten stejný Duch, který spočinul u Jordánu na Ježíši, je nám dán jako závdavek dědictví, jako prvotina Království i života věčného, nám každému jednomu. Ježíš v té své poslední promluvě s Apoštoly před ukřižováním o tom mluví jako o té lepší variantě než jeho fyzická přítomnost.

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

DALŠÍ KÁZÁNÍ SÉRIE Zůstaňte ve mně a já ve vás