Zůstaňte... ve slovu Ježíše

Bohuslav Wojnar

17.07.2022

Janovo evangelium 15,10-17

Ježíšovi služebníci studují jeho Slovo, poznávají vše, co lze o Bohu poznat. Jeho přátelé ovšem znají i to, co Ježíši leží na srdci, znají směr jeho uvažování, a s radostí to plní.

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

DALŠÍ KÁZÁNÍ SÉRIE Zůstaňte ve mně a já ve vás