KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Víra působící víru

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Nový kvas - nové stvoření

04.07.2021

Žít Kristův život a pomáhat jiným činit totéž.

Ve věci učednictví by se mohlo zdát, že skutečně potřebujeme něco revolučně nového, prostě něco, co nahradí to staré, co nefunguje. Jenže v dějinách církve to většinou bylo tak, že jít radikálně dopředu znamenalo spíše vrátit se ke kořenům (pravý význam slova radikální). Spíše máme objevit něco, co už dávno bylo v první generaci učedníků, akorát my jsme to tak nějak cestou ztratili. Je čas to znovuobjevit.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Půjdeš na hostinu?

Jindřich Novák

27.06.2021

 

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Brát či nebrat? Nést či odhodit?

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Nový kvas - nové stvoření

20.06.2021

Učednictví ve světle Ježíšovy výzvy k následování a nesení kříže.

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Jak odrážíš Boží obraz?

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Nový kvas - nové stvoření

13.06.2021

Toto kázání je volným pokračováním v tématu "Nový kvas Království".

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Bůh je s námi. Ale co Jób?

Jindřich Novák

06.06.2021Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Nový kvas Království

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Nový kvas - nové stvoření

30.05.2021

Toto kázání bylo součástí živého vysílání bohoslužby z Křesťanského centra v neděli 30.5.2021 v 9.30 hod. Pastor Bohuslav Wojnar mluvil na téma slíbené o Velikonocích "Nový kvas Království".

Zahodit starý kvas máme - ne proto, abychom zůstali navždy nekvašení, ale abychom se oddělili od starého kvasu a stali se novým kvasem Božího království.
Být nekvašený znamená být osvobozen z otroctví. Znamená to svobodu. Ale svoboda není cílem svobody. Cílem svobody je to, abychom se stali novým kvasem Království. Tehdy svoboda v nás dosáhne svého cíle.
Co to všechno znamená do našeho praktického křesťanského života? 

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Počkáš na mě?

Petr a Lukáš Walachovi

23.05.2021

Záznam živého vysílání Oblastní bohoslužby MS oblasti Apoštolské církve na Letnice v neděli 23.5.2021 v 9:30 hod. Slovem sloužili pastor AC Oldřichovice Petr Walach se svým synem Lukášem. Mluvili na téma "Počkáš na mě?"

Sbírka na podporu služby mladým rodinám. č.ú. 2800581172/2010, v.s. 555

Speciální program pro děti: https://youtu.be/l1oy_jijk50

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Láska, která vítězí

Henryk Molin

16.05.2021

 

 

 Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Dívej se Božíma očima

Daniela Šotkovská

09.05.2021

Toto kázání Daniely Šotkovské bylo součástí živého vysílání bohoslužby z Křesťanského centra v neděli 9.5.2021 v 9.30 hod. 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Zapomenutý jazyk 2

David Chlebus

02.05.2021

Toto kázání Davida Chlebuse bylo součástí živého vysílání bohoslužby v neděli 2.5.2021 v 9:30 hod.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube