KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Svatá země

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Neviditelná realita

25.09.2022

Genesis 13,14-18

Jakou roli hraje v Božím vykupitelském plánu země, území? Je Bůh Jahve teritoriálním Bohem, kterého zajímá, co se děje s územím, které nám svěřil? Nebo se stará jen o duchovní hodnoty?
Je Bůh sionista? A máme my být sionisty? Kde je v tom všem církev? A co to má do činění s námi konkrétně?

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Církev jako nevěsta

Honza Měrka

SÉRIE Církev

18.09.2022

Zjevení 19,7-8

Bůh církev neuvěřitelně miluje jako svou nevěstu. Výzvou je, abychom byli Bohu věrní a projevovali mu svou lásku poslušností.

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Církev jako tělo

Honza Měrka

SÉRIE Církev

11.09.2022

1. Korintským 12,12-14

Bůh každého z nás obdařil jedinečným darem. Výzvou je, abychom se necítili méněcenní nebo nadřazení kvůli tomu svému obdarování, ale abychom každý dar vnímali jako dar od Boha.

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Co bude s námi?

Bohuslav Wojnar

04.09.2022

 

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Církev jako rodina

Honza Měrka

SÉRIE Církev

28.08.2022

1. Tesalonickým 2

V tomto kázání vidíme tři rodinné metafory církve: děti, matky a otce. Jsme vyzváni k tomu, abychom se zapojili do našeho církevního společenství tím, že budeme opravdově mluvit o tom, co se děje v našich životech, dávat na sebe pozor a vzájemně se povzbuzovat.

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Zůstaňte... v těle Ježíše

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Zůstaňte ve mně a já ve vás

21.08.2022

Janovo evangelium 1,14-18 | 6,51-56

 

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Zůstaňte... v Duchu Ježíše

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Zůstaňte ve mně a já ve vás

14.08.2022

Janovo evangelium 20,20-22

Ten stejný Duch, který spočinul u Jordánu na Ježíši, je nám dán jako závdavek dědictví, jako prvotina Království i života věčného, nám každému jednomu. Ježíš v té své poslední promluvě s Apoštoly před ukřižováním o tom mluví jako o té lepší variantě než jeho fyzická přítomnost.

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Kázeň, naděje, obnova

Jeffrey Coose

07.08.2022

Boží poselství Izraeli a Judsku od proroka Micheáše.
Micheáš 7,7-20 | Židům 12,11. 22-24

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Crossroad 2022 | Slova, která mají moc

Daniela Šotkovská

31.07.2022

Záznam bohoslužby po Crossroadu 2022.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Lev z Judy

Jindřich Novák

24.07.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube