KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

ALE BŮH ho probudil z mrtvých

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Velikonoce

17.04.2022

"Když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sňali jej z dřeva a položili do hrobu. Ale Bůh ho probudil z mrtvých." (Skutky 13,29-30)

-------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Kříž

Honza Měrka

SÉRIE Velikonoce

15.04.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Přichází k tobě tvůj Král

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Velikonoce

10.04.2022

Ježíš na oslíku při svém inauguračním vjezdu do Jeruzaléma nám představuje Boha, který ví, co to znamená být pokorný. Ví, co to znamená být zranitelný. Je to Bůh plačící nad svým městem. Je to Bůh, který přichází, aby se nechal ponížit, oplívat a zabít pro ty, kteří se mu v pýše postavili.
Známe Boha skutečně takového, jak nám ho vylíčil Ježíš? Nebo si vytváříme svou vlastní verzi Boha? Jak by se tento pokorný a ponížený Král cítil v našem sobeckém a pyšném životě?

 --------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Ale Bůh... dvě slova, která mění vše

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Boží dobrota

03.04.2022

Téměř vždy to je tak, že uprostřed toho všeho zlého, tmy a beznaděje... najednou čteme: "Ale Bůh..." a pak přijde zlom, který znamená vítězství, ale to vítězství vidíme až za hodně dlouho.
---------------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Ale David se posilnil v Hospodinu, svém Bohu

Honza Měrka

27.03.2022

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Bůh je s námi. S kým jsi ty?

Jindřich Novák

20.03.2022

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Pohleď na mé ruce

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Boží dobrota

13.03.2022

V době, kdy byl Pán Ježíš na zemi, lidé mohli vidět jeho skutky, které představovaly jeho ruce. Ale je jedná věc, kterou si často neuvědomujeme! Blížil se čas, kdy Pán Ježíš i jeho ruce šly do nebe, na nebeský trůn. Už zde neměly být.
Ale zde je ta důležitá pointa: Jeho pozemské ruce jako vyjádření Těla Kristova jsou stále zde na zemi. Jsou to Tvé a mé ruce.

---------------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Bůh je na trůnu

Stanislav Bocek

06.03.2022

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Zápas o srdce

Honza Měrka

27.02.2022

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

CHESED - Zůstal ještě někdo? Chtěl bych mu projevit přízeň.

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Boží dobrota

20.02.2022

Kdo nepoznal Boha jako toho, kdo prokazuje přízeň CHESED, vlastně Boha nezná a má zkreslený pohled na Boha a zdeformovaný vztah k lidem. Když my prokážeme někomu CHESED - tehdy z nás prozařuje Boží obraz. Tehdy naplňujeme svou roli bytí Božím obrazem. Tehdy Kristus žije v nás a my v Kristu.

--------------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube