KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Nespouštějme oči z Ježíše

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Učednictví

02.02.2020

Audio záznam: stáhni

Učedník, to je člověk, u kterého se projevují následující věci:

1) Je to člověk s pohledem upřeným na Ježíše. Tento bod je určující a dávající smysl těm ostatním.

2) Je to člověk, který žije životem Božího království, tj. je naplňován Duchem sva-tým, a ne vínem prostopášnosti světa.

3) Který poznává a naplňuje Boží vůli ve svém životě na základě studia Božího slova i na základě přímých a bezprostředních impulsů Ducha svatého.

4) Je to člověk, který je začleněn do Těla Kristova.

5) Který si uvědomuje cenu učednictví a nese důsledky svého rozhodnutí pro Krista s radostí a v pokoji.

6) Také pomáhá jiným lidem poznat to, kým je Ježíš a co to pro ně znamená.

7) A celý život se těší na příchod Pána v moci a slávě jeho Království.

Beze mne nemůžete činit... nic

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Učednictví

26.01.2020

Audio záznam: stáhni

Syn člověka, část třetí

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Syn člověka

19.01.2020

Audio záznam: stáhni

Mé ovce slyší můj hlas

Tal Robin

12.01.2020

Oblastní bohoslužba v Ostravě

Syn člověka, část druhá

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Syn člověka

05.01.2020

Audio záznam: stáhni

Proč Pán Ježíš nejčastěji o sobě mluvil jako o Synu člověka? Co nám tím chtěl sdělit? Proč je 7. kapitola knihy proroka Daniele tak důležitá? Pravda je velkolepější, než si většina z nás dokáže představit. 

Pokračování Vánočního poselství Syn člověka.

Dokud máme čas, čiňme dobro

Jindřich Novák

29.12.2019

Audio záznam: stáhni

Povánoční zamyšlení o velké potřebě zdravého člověka být užitečný. Dávat dárky druhým je dobré nejen o Vánocích.

Syn člověka

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Syn člověka

25.12.2019

Audio záznam: stáhni

Biblické texty: Žalm 2; Daniel 7:13-14; Lukáš 1:30-33; Jan 3:13-18; Jan 5:26-29

Proč Pán Ježíš nejčastěji o sobě mluvil jako o Synu člověka? Co nám tím chtěl sdělit? Pravda je velkolepější, než si většina z nás dokáže představit.
O tom právě je toto vánoční kázání.

Proč slavit Vánoce?

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Vánoce

25.12.2019

V hliněných nádobách

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Život formovaný křížem

22.12.2019

Audio záznam: stáhni

Co znamená ona příslovečná hliněná nádoba? A co je tím pokladem, který v ní máme? Řeknete Ježíš. Ale co to znamená prakticky?
A jak máme rozumět tomu zvláštnímu paradoxu, když Apoštol Pavel mluví, že v něm působí smrt, kdežto v lidech, ke kterým mluvil, naopak život?
O tom všem bude poslední díl série Život formovaný křížem.

Srdečně zveme.