O nás

Křesťanské centrum Apoštolské církve v Českém Těšíně je společenstvím křesťanů, které datuje svůj vznik do období počátků letničního probuzení na těšínském Slezsku v prvním desetiletí minulého století, jehož výsledkem bylo založení mnohých sborů po obou stranách řeky Olše.

Křesťanské centrum nyní sídlí v nově postavené budově na okraji svibického sídliště na ulici Slovenské. Jsme rádi, že patříme do široké rodiny evangelických (evangelikálních) církví působících v našem městě, se kterými udržujeme velmi blízké vztahy. Jsme součástí Apoštolské církve, která je členem Ekumenické rady církví v ČR a také je členem mnohých celosvětových i evropských křesťanských organizací. Křesťanské centrum je členem Evangelické aliance v ČR. Udržujeme velmi blízké kontakty s mnohými partnerskými sbory v Evropě, USA i ve světě. Spolu s ostatními církvemi v našem městě chceme hlásat radostnou zvěst (evangelium) o tom, že Bůh miluje člověka a skrze Pána Ježíše Krista nabízí každému člověku smíření a život v živém vztahu s Bohem. Jelikož věříme, že každý člověk je jedinečný a lidé různých věkových kategorií, různých společenských vrstev, různých národnostních skupin, mají právo slyšet o Bohu v jim blízké a přijatelné formě, klademe důraz na dvě hlavní formy našich aktivit.

Za prvé jsou to hlavní bohoslužby v neděli ráno, kde společně chválíme Boha, posloucháme zvěstování a vyučování Božího slova v praktické podobě, týkající se konkrétních otázek života každého člověka na této Zemi. Modlíme se za mnohé osobní i obecné potřeby a občas máme možnost slyšet svědectví o tom, co Bůh koná v životě konkrétních lidí. Často máme návštěvy z jiných sborů, také ze zahraničí, kdy se s námi sdílejí křesťané, pastoři a misionáři z jiných zemí o svém životě i službě Bohu i o situaci v jejich zemi.

Druhou formou je celá řada menších setkání, skupinek, týmů a studijních tříd pro různé věkové kategorie, zájmové skupiny, lidi mající podobné potřeby i třeba podle místa bydliště. Máme domácí skupinky v centru i na sídlištích, a také v satelitních obcích našeho města. Existuje služba pro děti, dorost, mládež, ženy, svobodné i manželské páry, seniory a mnohé další skupiny lidí, kteří mají něco společného, ať zájem nebo potřebu, nebo třeba společnou službu lidem v potřebě.

Věříme, že každý člověk, který chce žít v opravdovém obecenství s Bohem i ostatními křesťany, kteří to s Bohem myslí vážně, chce prožívat realitu působení Božího ducha ve svém životě, chce poznávat, jak aplikovat Boží slovo (Bibli) do svého praktického života, si má možnost najít dobrý duchovní domov mezi mnohými bratry i sestrami v Kristu, kteří tvoří společnou duchovní rodinu společenství Křesťanského centra.