Slovo pastora

Vítejte na stránkách Křesťanského centra. Věřím, že se Vám budou líbit a že zde najdete to, co hledáte. Samozřejmě budeme mnohem víc potěšeni Vaší osobní návštěvou nebo zúčastněním se některého z mnohých našich setkání, kde se budete moci na vlastní oči přesvědčit, kým jsme.

Křesťanské centrum je sborem Apoštolské církve, který vznikl už v roce 1910 a proto by se mohlo zdát, že je vzpomínkou na staré časy. Opak je pravdou. V Křesťanském centru nám jde o autentické, plné, biblické křesťanství. Jde nám o křesťanství, které je relevantní dnešnímu světu, které nemusí zavírat oči na fakta kolem nás, ale ve světle Božího slova je správně pochopit. Jelikož víme, že v dnešním složitém světě jediné bezpečné místo je „být v centru Boží vůle“, pod Boží ochranou, v centru jeho zájmu a lásky, proto chceme i všem ostatním lidem „pomáhat se tam dostat“, tj. smířit se s Bohem, mít pokoj v srdci, mít jistotu přijetí Bohem, což je možné jen skrze přijetí zástupné oběti Ježíše Krista na kříži, kterou on položil za každého člověka na této Zemi. Zkušenost mnohých lidí, kteří prožili proměnu svých životů tím, že vstoupili do osobního vztahu s živým Bohem, nás jen utvrzuje v tom, že je to snaha správným směrem.

V Křesťanském centru se scházejí křesťané všech věkových kategorií, společenského postavení, etnického původu či jazyka. Všichni jsou vítáni a všem chceme sloužit Boží láskou a pomocí. Naší snahou je „nezlomit hůl“ nad žádným člověkem, protože ani Bůh to nečiní. Každý upřímný člověk hledající Boha má možnost se zapojit do mnohých aktivit, skupinek, studijních skupin a týmů, které zde prakticky každý den probíhají. Budete překvapeni, kolik možností budou mít Vaše děti se zapojit do různých programů, kde jim bude pomoženo se všestranně rozvíjet.

Přeji Vám mnoho Božího požehnání ve Vaši cestě hledání Boha a těším se na osobní setkání s Vámi.

S přáním Božího pokoje

Bohuslav Wojnar

pastor