Některé variabilní symboly

pro platby na účet KC u Fio Banky: 2800581172/2010 

Sbírky na provoz Křesťanského centra: 682 030

Desátky: 682 020

Charitativní fond 682 140

Misijní fond: 911 041

Služba Wojnarů v zahraničí: 911 030

Služba Hartmannů v zahraničí: 911 020

Mimořádná sbírka
na Letnice pro kurdské sbory (podpora chudých rodin): 682 009