Některé variabilní symboly

pro platby na účet KC u Fio Banky: 2800581172/2010 

Sbírky na provoz Křesťanského centra: 682 030

Desátky: 682 020

Charitativní fond 682 140

Misijní fond: 911 041

Teen Challenge: 682 040

Služba Wojnarů v zahraničí: 911 030

Služba Hartmannů v zahraničí: 911 020